کلاسهای آموزشی

نقاشی روی پارچه
میوه آرایی و حکاکی میوه
منجوق بافی
گلهای ایتالیایی
تزئینات صابون
گلهای الیافی
نقاشی روی شیشه
گلهای بلندر
میوه آرایی و حکاکی میوه
هفت سین
کلاژ روبان
تزئینات شب یلدا
تزئین جعبه های کادوئی
کریستال بافی
نقاشی روی پارچه
نقاشی روی صورت
تکه دوزی
بستنی
سفره عقد
منجوق بافی
هفت سین
گلهای ایتالیایی
تابلوهای روبان دوزی
کیکهای فانتزی
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
تزئین جعبه های کادوئی
گلهای الیافی
کریستال بافی
روبان دوزی
برجسته کاری فلز