کلاسهای آموزشی

ساخت ظروف با کاغذ باطله
کیکهای فانتزی
گیفت، یادبود و کادویی
گلهای کریستالی
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
سفره عقد
باتیک
برجسته کاری فلز
میوه آرایی و حکاکی میوه
کلاژ روبان
تابلوهای حجمی و نما برجسته
گلهای الیافی
آشپزی
باتیک
میوه آرایی و حکاکی میوه
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
کیکهای فانتزی
کافی شاپ
گل آرایی
گلهای الیافی
تزئینات صابون
دسر
بستنی
میوه آرایی و حکاکی میوه
تزئین جعبه های کادوئی
تابلوهای حجمی و نما برجسته
نقاشی روی پارچه
تکنیکهای پلیمر
سفره های مذهبی
گلهای بلندر