کلاسهای آموزشی

سفره های مذهبی
ساخت ظروف با کاغذ باطله
منجوق بافی
کیکهای فانتزی
گیفت، یادبود و کادویی
تزئینات ولنتاین
گلهای کریستال
متال فلاور
گل آرایی
گلهای الیافی
گلهای کریستال
تزئین جعبه های کادوئی
آشپزی
هفت سین
تابلوهای حجمی و نما برجسته
کلاژ روبان
آشپزی
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
نما سرامیک
گیفت، یادبود و کادویی
روبان دوزی
گلدورک
باتیک
کهنه کاری ظروف
برجسته کاری فلز
بستنی
تزئینات لباس
گلهای ایتالیایی
کیکهای فانتزی